زندگی آرام

خوشبختی

نمی دانم چرا اکثر مردم احساس خوشبختی نمی کنند ،و همشه شادی و احساس خوب را به آینده و زمانی که همه چیز بر وفق مراد است به تعویق می اندازند،آینده ای که محقق شدنش مبهم  و سرابی بیش نیست ؛در صورتی که احساس خوشبختی هیچ ربطی به آینده ای بهتر و حساب بانکی پرتر و ملک و اموال و ...ندارد بلکه خوشبختی از جنس یک احساس  و مربوط به همین حالاست  و می توان در بدترین شرایط و احوال آن را در خود به وجود آورد؛همیشه می توانیم بهانه ای برای خوشبختی داشته باشیم بی بهانه. 

+ رهگذر ; ٥:٥٥ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ٢٠ آبان ۱۳٩٥
comment نظرات ()

مقصد

روزها و ماهها چقدر زود سپری می شوند و لحظه ها و دقایق چه زود می گذرند و دست روزگارچه آرام وبی صدا ما را یک سال دیگر به جلو برد، تو گویی انگار همین دیروز بود که خودمان را برای تحویل و آغاز سال آماده می کردیم؛ چه نقشه ها برای سال جدید کشیدیم وچه اهداف قشنگی در ذهن خود ترسیم نمودیم و به خود قول دادیم که با شروع سال جدید تغییراتی در خود ایجاد نماییم و تنبلی را از خود دور کرده و قدم در راه گذاریم و  به سمت اهداف قشنگی که برای خود برگزیدیم آهسته و پیوسته حرکت نماییم و موانع را یک به یک به کناری زده و بتدریج برسیم به جایی که می خواستیم برسیم. یقینا" عده ای با ایمان و عقیده راسخی که داشتند به اهداف خود رسیدندو عده ای نیز در میانه راه مایوس گشته و انگیزه خود را از دست داده  و از ادامه طریق باز ماندند، و باز عده ای دیگر در تردید برای شروع از امروز یا فردا یکسال از عمر خود را برای شروع و رسیدن زمان مناسب  تباه کردند.این عده کسانی هستند که افسوسی و اندوهی جانکاه گریبانشان را گرفته و وجدانی که دایم ملامتشان میکند امانشان را بریده و خواب آرام را بر چشمانشان حرام کرده .مهم رسیدن نیست مهم این است که تو حرکت نمایی و سعی کنی تا برسی، نه این که ترس از نرسیدن تو را زمین گیر کند و سختیهای مسیر و سرزنشهای خار مغیلانش تو را آنگونه هراسان نماید که حتی از برداشتن تنها یک قدم باز مانی وبترسی از شروع و راضی شوی به  جایگاه امنی که داری، و برای اینکه در مخمصه و سختی نیفتی همان جایی که هستی بنشینی وراکت بمانی وبه تدریج بپوسی و فقط شاهد و ناظر آنهایی باشی که در راه صعود به قله های ترقی و پیشرفت هستند وتو همان جایی که بودی همچنان باشی.آری برای اینکه برسی باید قدم در راه گذاری و راهی شوی و سختیهای مسیر را با جان و دل بخری و اگر اولین قدم را همین حالا برداری و آرام و پیوسته حرکت نمایی سال دیگر در چنین لحظه هایی مطمئنا" چیزی که میشود گفت این است که  در نقطه شروع و مبدا نیستی و یقینا" به هدف خود رسیده یا در راه رسیدن به آنی.امیدوارم سال جدید سال خوبی برای همه شما باشد و در این سال برای خود اهدافی برگزینیم و با انگیزه و ایمان به سوی اهدافمان گام برداریم ؛دست خدا به همراهتان 

+ رهگذر ; ۱٠:٥٤ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٧ اسفند ۱۳٩۳
comment نظرات ()

تو در آغوش گرم خدایی

غم و غصه را رها کن ،جوری غمگین و گرفته ای که گویی دنیا برای تو به آخر رسیده ؛هیچ غم و غصه ای نمی تواند برای همیشه در وجود نازنین تو خانه کند ،باید نگرش و دید خود را به مسئله ای که باعث اندوه و غمت شده عوض کنی ،برای پرت کردن حواست از موضوع می توانی به بهترین روزهای خوش و شادی که در گذشته داشتی فکر کنی و خودت را قانع کنی که اکنون هم می توانی به آن شادی و احساس شعف برسی ؛آری حس غم و شادی از جنس احساس و گذرا هستند ،باید از درون آنقدر قوی و نیرومند باشی که شادیها باعث غرور و غمها باعث بی تابی و یاس در تو نشود،شادی حق توست ،چهره تو با لبخند زیباتر و جذاب تر می شود ؛چهره عبوس و غمزده ات را کمی باز کن و لبخند بزن تا ناخودآگاه شادی مهمان خانه ات شود ؛آنقدر باید ایمانت قوی و محکم باشد که حوادث و اتفاقات بیرونی نتوانند آرامش و شادی درونی تو را تحت تاثیر قرار دهند ،ودر غمها و ناراحتیها این را بدانی که تنها نیستی و کسی هست که به تو نگاه می کند و هوای تو را دارد و به تو از همه آنهایی که می شناسی نزدیکتر است ؛آری آسوده و آرام باش که تو در آغوش گرم خدایی

+ رهگذر ; ۸:۱٤ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳٩۳
comment نظرات ()

با توام رهگذر . . .

با توام رهگذر با تو که در کوچه پس کوچه های روزمره گی گم شده ای و از  هر کوچه ای که می گذری به بن بست می خوری و مدام دور خودت می چرخی و راهی برای رهایی نمی یابی ؛با توام رهگذربا تو که درکرانه دریای طوفان زده زندگی ساحل امنی  برای خودت ساخته ای و هر روز به تماشای دریا دلانی می نشینی  که با شناخت از طوفان و  خطر موجهای سهمگین آن، بدون هیچ بیم و ترسی  تن به این دریای نا آرام می زنند اما تو باز چشم به آسمان دوخته ای و در انتظار معجزه ای و دیگر مثل گذشته ها دل به دریا نمی زنی ؛با توام رهگذر با تو که هر روز با دست خود برای خودت مردابی می سازی و در آن فرو می روی و شاید خودت هم ندانی که هرچه بیشتر در این مرداب ساختگی دست و پا می زنی بیرون آمدنت را سخت تر می کنی؛با توام رهگذر با تو که در تله خوش آب و رنگ ظواهر گرفتار آمده ای و از زیبایی های ناب درونی گریزان و رویگردان شده ای؛ با توام رهگذر با تو که بتدریج از راه و مسیر درست منحرف شده ای و به بیراهه افتاده ای و هر چه بیشتر در این راه قدم بر می داری از حقیقت و راستی دورتر و دورتر می شوی و هر چه در این مسیر  پر از خطر و پرتگاه که به جلو می روی بازگشت خویش را  دشوارتر  می کنی؛ با توام رهگذر با تو که معنویتی در گفتار و رفتار و پندار و کردارت نیست و هر چه که  میگویی و می نویسی دیگر به دل نمی نشیند؛ با تو ام رهگذر با تو که  فقط حرف می زنی و سخن می پراکنی و برای مسایل و گرفتاریهای دیگران نسخه می پیچی اما  خودت به حرفهایی که می زنی عمل نمی کنی؛ با توام  رهگذر با تو که چشمه های جوشان  ایمان و باور قلبی در درونت  رو به خشکیدن گذاشته و  بجای آن چشمه های شک و دودلی در قلبت شروع به جوشیدن کرده است ؛با توام رهگذر با تو که همیشه خمود و ساکن و گرفته ایٰ، با تو که تن پرور شده ایٰ، با تو که کم تحرک شده ای، با تو که حتی حاضر نیستی قدمی برای خودت در جهت سلامتی و به روزی و توانگری و ثروت و پیشرفت شخصی ات  برداری؛ با توام رهگذر با تو که دیگر با هر لقمه غذایی که در دهان می گذاری و با هر جرعه ای که می نوشی و هر قدمی که برمی داری اسم او را بر زبان نمی آوری و نامش را در دل نمی رانی ؛با توام رهگذر . . .

+ رهگذر ; ٧:۳٧ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٢٠ بهمن ۱۳٩٢
comment نظرات ()

غول چراغ جادو

اینجا سرزمین رویایی من است جایی که داشتن رویاهای بزرگ و رسیدن به آنها چیز غیر ممکن و محالی نیست ؛اینجا به وفور میتوانی چراغ جادویی با غولهای قدرتمند درونشان را بیابی ؛اینجا غولهای چراغ جادو یک لحظه هم آرام و قرار ندارند ،اینجا وقتی از ته دل چیزی را بخواهی غول چراغ جادو  از لاک خودش بیرون می آید و به تو میگوید فرمان بردارم سرورم ؛اینجا برای رسیدن ابتدا باید طلب کنی و یقین داشته باشی که به تو داده می شود آنچه را که خواسته ایی ؛اینجا حتی فکر رسیدن به رویاها ناخودآگاه لبخند را بر لبها می نشاند ،اینجا شوق دست یافتن به آرزوها خواب را از چشمها می رباید؛ اینجا همه چیز رنگ و بوی دیگری دارد ،اینجا هرکسی را که ببینی در حال فکر کردن به  هدفهای زیبا و قشنگ است ،اینجا هر کسی را که ببینی در تقلا و تلاش برای تحقق بخشیدن به رویاهایی است که در ذهنش پرورانده بود ؛ اینجا همه به خودشان به غول جادویی درونشان به مسیر به رسیدن ایمان دارند ،اینجا همه عاشقند ،عاشق خود عاشق دیگری ،اینجا کسی سنگ جلوی پای دیگری نمی اندازد ،اینجا همه سنگ از جلوی پای یگدیگر بر می دارند ،اینجا خودخواهی واژه نامانوس و حسادت واژه  بی معنایی است اینجا همه بهم کمک میکنند تا به اهداف  و رویاهای قشنگی که در سر دارند برسند؛اینجا هرکه دانه ای میکارد هر روز به آن آب می دهد تا دانه از خاک بروید و صبر میکند تا گیاه بزرگ شود و تا به ثمر رسیدن گیاه  و به بار نشستن آن هر علف هرزی راکه بخواهد گیاهش را بخشکاند با قدرت تمام ریشه کن میکند ،اینجا همه می دانند که هر تخمی که بکارند همان محصول را درو میکنند اینجا هرکه گندم بکارد می داند که بزودی زود باید خود را  برای دروی گندم آماده کند، اینجا همه مراقبند که بذر خوب بکارند تا محصول خوب درو کنند  ،اینجا وقتی محصولی را درو میکنند مقیاس موفقیت مقدار بذر بدست آمده نیست بلکه وزن و پر بودن دانه هاست چون اینجا همه خوب می دانند که بسیاری از دانه ها مانند پر کاه هیچ وزنی ندارند اینجا . . .

+ رهگذر ; ٢:٥٧ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ۱٢ دی ۱۳٩٢
comment نظرات ()

دنیای عجیبیه مگه نه

عجب دنیای عجیبیه مگه نه وقتی هستی انگار که نیستی و کسی خبر از حالت نمیگیره  و وقتی نیستی همه دلشون برات تنگ میشه و میگن یادش بخیر جاش واقعا" اینجا خالیه؛ وقتی گریه میکنی و اشکتو میبینن دلشون بحالت میسوزه ولی ازت نمیپرسن چت شده شاید گریه تو از خوشحالی باشه، وقتی لبخند می زنی و بدون هیچ دلیلی می خندی میگن عجب آدم دیوونه ایه . وقتی کم میخوری بهت میگن ناقلا تو رژیمی مگه نه و وقتی کمی بیشتر از حد متعارف میخوری با خودشون میگن چه ندید بدیده، انگار غذا ندیدس ؛وقتی یکی ازت کمک بخواد و تو در توانت نباشه که کمک کنی میگن چه بی خیره و وقتی هم اگه از دستت بر بیاد و بخواهی به کسی کمک کنی میگن نگاه کن میخواد خودی نشون بده و بگه ما دستمون تو اینجور کارای خیره ،وقتی زیاد میخوابی میگن چه پر خوابه مثل خرس میخوابه و وقتی زود از خواب بیدار میشی میگن تو مگه خواب نداری و . . .دنیای بیرونی پر از تلاطم و نا آرامیه ،نمیشه به این دنیا دل بست و به اون خوش بود اما در مقابل دنیای پر از رمز و راز و پر از آرامش و پر از ثروت و فراوانی، پر از شور و شوق و جذبه و عشق و معرفت وجود داره که همه کم و بیش از آن آگاهی داریم؛ درست حدس زدید اون دنیا دنیای درونیه ماست و هر یک از ما برای خودمان دنیایی داریم،تغییر دنیای بیرونی خارج از حد توان ماست اما ما میتونیم دنیای درونی خودمونه به بهترین نحو بسازیم و شکل بدیم و مطمئن باشید که با زیبا شدن دنیای درون ما دنیای بیرونی ما نیز رنگ و لعاب بهتری به خودش گرفته و بهتر از قبل میشه  

+ رهگذر ; ۸:٠٩ ‎ب.ظ ; شنبه ۱۸ خرداد ۱۳٩٢
comment نظرات ()

آرزو

نمی دانم که هستی و از کجایی؟ نمی دانم با جستجوی چه واژه و عبارتی به اینجا رسیدی ،اما این را خوب می دانم که جوینده یابنده است و اگر به دنبال چیزی می گردی میدانم روزی به آن نزدیک شده و بسته به اینکه نیت درونی تو چه باشد دیر یا زود به هدفی که در سر داری  رسیده و آن را در آغوش خواهی گرفت ؛ میگویند تمام مخلوقات عالم چه زنده چه بی جان دارای شعور و آگاهی خاصی هستند و زمانی که کسی برای رسیدن به هدفی قدم در راه می گذارد ،آن هدف یا خواسته نیز با شعور و آگاهی مختص خودش  به دنبال طالب و جوینده خود است آنچنان که تو گویی طالب و مطلوب هر دو به دنبال هم و در جستجوی یگدیگر درحرکتند و هر لحظه به هم نزدیک و نزدیکتر میشوند، شاید اولین راز برای در آغوش گرفتن اهداف و آرزوهای قشنگی که گاه در ذهنمان نقش میبندد این است که از اعماق وجودمان آن را طلب کنیم و اینقدر شوق و اشتیاق به رسیدن به مقصود مان را داشته باشیم که حتی  تنها با  فکر کردن به آن آرزو نتوانیم در پوست خود بگنجیم و شور حال وصف نشدنی به ما دست دهد

+ رهگذر ; ۸:٥۳ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱٢ خرداد ۱۳٩٢
comment نظرات ()

لحظه حال

گذشته ای وجود ندارد، آینده ای در کار نیست ،تنها زمان حقیقی و واقعی زمان اکنون است لحظه ای که من در حال نوشتن این مطلب هستم و لحظه ای که شما در حال خواندن آن، پس در لحظه زندگی کن، لحظه را دریاب و خوش باش .جایگاه غمزده گی و افسردگی در گذشته است و جایگاه نگرانی در آینده ؛ شعف و شادمانی جایگاهش همین لحظه و حالاست.چشمهایت را باز کن و دقیق پیرامونت را نظاره کن با گوشهایت به نواهای بیرونی تمرکز کن و به صداهای اطراف خوب گوش فرا بده . زین پس در هنگام غذا خوردن با آرامش غذا بخور و مزه غذا را با تمام وجودت بچش و احساس لذت کن، چشمهایت را آرام ببند و از صمیم قلب و درون در حالی که احساس شعف و شادی میکنی و با لبخند رضایتی که بر لب داری از ناشناختنی به خاطر همه چیزهایی که داری تشکر کن .اگر میخواهی به وزن ایده آل و تناسب اندام برسی وقتش همین حالاست ،اگر می خواهی دست ناتوانی را بگیری همین الان دستت را برای دستگیری بسویش دراز کن، اگر میخواهی زبان جدیدی یاد بگیری همین حالا تصمیم بگیر و عزمت را جزم کن و اگر میخواهی قله های موفقیت و شادکامی و ثروت و . . .را فتح کنی همین حالا قدم در راه بگذار و راهی شو .آینده را باید ساخت باید خلق کرد باید سرنوشتت را خودت تعیین کنی و بنویسی، آینده در دستان توست اگر دم را غنیمت شماری و لحظه را در یابی و الا سال دیگر در چنین دقایقی همانی هستی که همین حالایی و این یعنی نابودی و خسران ؛چه لذت بخش است زندگی در لحظه حال

+ رهگذر ; ٩:۱۳ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩٢
comment نظرات ()

← صفحه بعد